הפרויקטים שלנו

פרויקטים נבחרים

חברת הייטק גלובלית

רואי דוד

משרדי תקשוב

דני גרינהאוז

טיפלתי

סטודיו גינדי

Riskified

סטודיו גינדי

Monday.com

סטודיו רואי דוד

ברינג

אלי הכהן

ורוניס

סטודיו גינדי

פינסטרה

אדריכל: סטודיו גינדי