פרויקט:

IDB

אדריכל: סטודיו גינדי

הפרויקטים שלנו

פרויקטים נבחרים

חברת הייטק גלובלית

רואי דוד

משרדי תקשוב

דני גרינהאוז

טיפלתי

סטודיו גינדי

Monday.com

סטודיו רואי דוד

MaxLinear

סטודיו גינדי

ברינג

אלי הכהן

ורוניס

סטודיו גינדי

פינסטרה

אדריכל: סטודיו גינדי