LEED

חברת יניב ג. הנדסה ובנייה בע"מ מקדמת משמעותית את יכולתכם ליצור פרויקטים מוסמכי תקנים ירוקים בכלל ותקן LEED® בפרט.

יניב הנדסה משלבת בניהול הבנייה פרקטיקות בנייה ירוקה מתקדמות והבנה של דרישות התקן כולל: 

הידע והניסיון שלנו מהווים יתרון משמעותי עבור הפרויקט שלכם בדרכו להרוויח הסמכת .LEED תקן(Leadership in Energy and Environmental)  LEED  הוא מהתקנים המובילים בעולם בנושא הבנייה הירוקה. התקן הושק לראשונה בארה"ב ב-1998 על ידי ה –  (USGBC) Green Building Council US

מאז ועד היום התקן זכה להכרה בינלאומית, ויושם ברחבי העולם. בארץ, מספר מבנים כבר זכו לתואר LEED ורבים נוספים נמצאים בתהליך ההסמכה. בין הפרויקטים שזכו בתואר כלול פרויקט Citibank  בביצוע יניב הנדסה.

מבנים שנבנו בבנייה ירוקה בהתאם לתקן LEED הינם מבנים בריאים יותר לסביבה ולדיירים, זאת בעזרת איכות אויר פנימית גבוהה, שילוב תאורה טבעית ומבטים אל הנוף, שימוש בחומרי גלם מקומיים ומתחדשים, חיסכון במים ובאנרגיה ועוד.
לתקן מספר גרסאות המתאימות לפרויקטים מסוגים שונים: בנייה חדשה, שיפוץ ופנים, מגורים, פרויקטי גרעין ומעטפת, מסחר, בתי-ספר, שירותי בריאות ועוד גרסאות שבפיתוח.

התקן מהווה כלי לבנייה ירוקה המתייחס למחזור החיים המלא של המבנה ומזהה אסטרטגיות בנייה מיטביות. התקן בוחן את תכנון, ביצוע ותפעול המבנה על פי מדדים סביבתיים. המדדים מתייחסים לנושאים כגון: אנרגיה, מים, חומרים, פסולת, בריאות, תחבורה ועוד.

התקן מחולק לשבעה פרקים:

בכל פרק יש פרקי משנה הכוללים קריטריונים למדידה ולהערכה. התקן מעניק ניקוד עבור עמידה בדרישות המפורטות בפרקי המשנה. כל דרישה בתקן שמבוצעת בפועל יש להוכיחה במסמכים, תמונות, תוכניות וכו´. צבירת ניקוד מזכה לפרויקט דרוג בהתאם לנקודות שנצברו.

התקן מבוסס על שיטת ניקוד בסך של 100 נקודות.

על הפרויקט לצבור: