תרומה לקהילה

"האנשים המאושרים ביותר הם לא אלה שמקבלים יותר, אלא אלה שנותנים יותר."

ב-יניב הנדסה, רואים בחשיבות של מעורבות אישית וחברתית בקהילה ובחברה.

ערכנו מושתתים על בסיס נתינה, עזרה והתחשבות.

כל שנה, אנחנו יוזמים, מקימים ומבצעים פרוייקטים חברתיים מתוך סיפוק ורצון לתת לחברה.

כחלק מתכנית ההתנדבות שלנו, אנחנו תורמים לילדים על הספקטרום

האוטיסטי, לבתי חולים, למלחמה בסרטן, למשפחות חסרות אמצעים ועוד.

אנחנו רואים בתרומה כזכות וכאבן יסוד בחברתנו.