דוחות

כחברה בעלת חזון , מטרות ויעדים, גובשו מספר דרכי פעולה למימושם. אחת מהן פיתוח מערכת דוחות .

לכל מחלקה אופיינו דוחות אינפורמטיביים , בקרה ומדידה . הדוחות מאפשרים בפרט לכל עובד

לנהל ולבקר את הביצועים שלו ובכלל בחינת החברה בעמידת מדדי KPI שלה

נוכחנו לראות שבנוסף למערכת המידע שלנו, מערכת הדוחות מחזקת את הממשק בין המחלקות והקשר עם הלקוח. הדוחות מועברים בין הממשקים ברמה חודשית, שבועית ואף יומית . ברזולוציה זו המידע מונע בצורה  מיטבית ותוצאה ישירה מייעלת את תהליכי העבודה, מצמצמת בזבוזים, מעלה את התפוקה לעובד ומספקת שקיפות מלאה ללקוח שלנו, בו אנו רואים כשותף פעיל בתהליך העבודה .

כחברה הפועלת לשיפור מתמיד ומאמינה בירידה לפרטים, בהתאם הדוחות משנים  את ייעודם ומאופיינים דוחות חדשים תוך מענה לצרכים ברמת החברה וברמת הפרויקט.